செய்திகள்

பேருவளை அப்ரார் கல்வி அறக்கட்டளையின் விசேட ஒன்றுகூடல்


பேருவளை அப்ரார் கல்வி அறக்கட்டளையின் விசேட கூட்டமொன்று  பேருவளையில் நடைபெற்றது.  

இதில் அப்ரார் கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவர் செயலாளர் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *