Uncategorized

முதியவர்களுக்கு இம் மாத கொடுப்பனவு இதுவரையில் வழங்கப்படவில்லை! வெளியான தகவல்


 முதியவர்களுக்காக மாதாந்தம் வழங்கப்படும் கொடுப்பனவுகள் இதுவரையில் வழங்கப்படவில்லை என செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.


குறைந்த வருமானத்தை பெறும் 70 வயதை கடந்தவர்களுக்கு மாதாந்தம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.இதற்கமைய இந்த கொடுப்பனவு ஒவ்வொரு மாதமும் 15 ஆம் திகதியிலிருந்து 22 ஆம் திகதிக்குள் வழங்கப்படும்.

முதியவர்களுக்காக கொடுப்பனவு

இந்நிலையில், தற்போது இந்த மாதத்துக்கான கொடுப்பனவு இதுவரை முதியவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *