Uncategorized

கனடாவில் காணாமல் போன தமிழ் சிறுமி- காவல்துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பு


கனடாவில் காணாமல் போன தமிழ் சிறுமி

கனடாவில் காணாமல் போன தமிழ் சிறுமி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


இது தொடர்பான முழுமையான தகவல்களை யோர்க் பிராந்திய காவல்துறையினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
சிறுமி காணாமற் போன நிலையில் நீண்ட சுருள் கறுப்பு முடி, பழுப்பு நிற கண்கள், கருப்பு நிற பேன்ட் மற்றும் கருப்பு நைக் ஷூவுடன் சாம்பல் நிற ஹூடி அணிந்து கடைசியாக காணப்பட்டதாக காவல்துறையினர் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.

சிறுமியின் பாதுகாப்பு
சிறுமியின் பாதுகாப்பு தொடர்பில் அக்கறை கொண்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் காணாமல் பொன அஞ்சன்னா கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

இது தொடர்பில் உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *