செய்திகள்

மாகோல முஸ்லிம் அநாதை நிலையத்தின் 60 வது வருடப் பூர்த்தி விழாவும், பழைய மாணவர் சங்க கூட்டமும்


மாகோல முஸ்லிம் அநாதை நிலையத்தின் 60 வது வருடப் பூர்த்தி விழாவும் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் பொதுக்கூட்டமும், எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (16.10.2022) காலை 10.௦௦ மணிக்கு, மாகோல முஸ்லிம் அநாதை நிலையக் கேட்போர்கூடத்தில் இடம்பெறவுள்ளது.

இந்நிகழ்வில் யதாமா பாடசாலை (மல்வானை) மற்றும் அன்வாருல் உலூம் அரபுக்கல்லூரி ஆகியவற்றில் கல்விகற்ற பழைய மாணவர்கள் அனைவரையும் தவறாது கலந்து சிறப்பிக்குமாறு வேண்டுகின்றோம்.

S.A.C.M.முனவ்வர் – 0777421972

பொதுச் செயலாளர் 

பழைய மாணவர்கள் சங்கம் 

மாகோல முஸ்லிம் அநாதை நிலையம் 

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *