சர்வதேசம்

எப்போதும் நான் அல்லாஹ்விடத்தில்தான் கேட்பேன், நான் கேட்பதை விட அதிகமாகவே தந்துள்ளான். அல்ஹம்துலில்லாஹ்’ – Islam Makhachev


பிரேசிலின் சார்லஸ் ஓலிவீய்ரா-வை வீழ்த்தி புதிய UFC Lightweight Champion ஆக மகுடம் சூடினார் ரஷ்யா-வின் இஸ்லாம் மகச்சேவ்.

‘எப்போதும் நான் அல்லாஹ்விடத்தில் தான் கேட்பேன் எப்போதும் அவன் நான் கேட்பதை விட அதிகமாகவே தந்துள்ளான். அல்ஹம்துலில்லாஹ்’ என சண்டை முடிந்தவுடன் அல்லாஹ்விற்கு நன்றி செலுத்தினார்.

Mohaideen Ansari Mis

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *