செய்திகள்

நீர்கொழும்பு YMMA ஏற்பாட்டில் இலவச மருத்துவ முகாம்– Ismathul Rahuman –

நீர்கொழும்பு YMMA கிளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சர்ம நோய்க்கான இலவச மருத்துவ முகாம் நீர்கொழும்பு,பெரியமுல்லை சவுன்டஸ் பெலஸ் மண்டபத்தில் ன்று 27ம் திகதி இடம்பெற்றது. 

ஆரம்ப நிகழ்வில் சர்வமதத் தலைவர்கள் கலந்துகொண்டதுடன் தொழுநோய் தொடர்பான கம்பஹா மாவட்ட பொது சுகாதார பரிசோதகர் திருமதி எம்.யூ.என்.மாயதுன்ன வருகை தந்தவர்களுக்கு தெளிவூட்டும் நிகழ்ச்சியை நடாத்தினார். 

கம்பஹா பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சர்மநோய் தொடர்பான எட்டு வைத்தியர்கள் கலந்துகொண்டு சிகிச்சை அளித்தனர்.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *