செய்திகள்

வேலுகுமார் Mp உடனடியாக இடைநிறுத்தம் – Jaffna Muslim

வேலுகுமார் Mp உடனடியாக இடைநிறுத்தம் – Jaffna Muslim
வேலுகுமார் Mp உடனடியாக இடைநிறுத்தம் – Jaffna Muslimஅரசை எதிர்த்து வாக்களிக்க தவறி, அரசுக்கு ஆதரவான நிலைபாட்டை எடுத்து, கட்சி நிலைப்பாட்டையும், கட்டுப்பாட்டையும் மீறிய காரணத்தால், தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் கண்டி எம்பி வேலுகுமார் உடனடியாக கூட்டணியிலிருந்து இடைநிறுத்தம் செய்யப்படுகிறார். 

அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கையை அரசியல் குழு எடுக்கும். 

தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி தலைமைக்குழு சார்பாக கூட்டணி தலைவர் மனோ கணேசன்

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *