செய்திகள்

8 சபைகளுக்கு தேசிய காங்கிரஸ் கட்டுப்பணம் செலுத்தியது

8 சபைகளுக்கு தேசிய காங்கிரஸ் கட்டுப்பணம் செலுத்தியது
8 சபைகளுக்கு தேசிய காங்கிரஸ் கட்டுப்பணம் செலுத்தியது


அம்பாறை மாவட்டத்தில் எட்டு சபைகளுக்கு தேசிய காங்கிரஸ் இன்று -20 கட்டுப்பணம் செலுத்தியது.

(அக்கரைப்பற்று MC ,அக்கரைப்பற்று PS ,இறக்காமம், சம்மாந்துறை ,நாவிதன்வெளி ,நிந்தவூர் ,அட்டாளைச்சேனை ,பொத்துவில்)

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *